Fotografie

 

Význam fotografií sme si uvedomili až nedávno.
Fotografie sú dôležitým dôkazovým materiálom existencie akéhokoľvek telesa.
Kto nemá fotografie, v podstate neexistuje. Keď sa začali šíriť chýry o tom, že sme ako súbor zanikli,
spozorneli sme. Fáma o tom, že sme ani nikdy neexistovali, nás už prinútila konať.

 

Z fotografií sme sa snažili vybrať tie, na ktorých pôsobíme prirodzene.
A takisto dôstojne, lebo o prirodzenosť a dôstojnosť nám ide predovšetkým.
Akýmkoľvek grimasám, úškrnom či úškľabkom sa snažíme vyhýbať.
Máme pocit, že nás degradujú a znižujú naše umelecké renomé.
Veríme, že to pochopíte.

 

Jún 2024
L
Jún 2024

Dni Petržalky

vystúpenie v rámci podujatia

Jún 2024
L
Jún 2024

Gratulácia jubilantom

vystúpenie v rámci podujatia

Apríl 2024
L
Apríl 2024

Funtázia

premiéra programu

December 2023
L
December 2023

Funtázia

predpremiéra programu

Jún 2023
L
Jún 2023

Folklórny festival Východná

vystúpenie v rámci festivalu

Máj 2023
L
Máj 2023

Dni Petržalky

vystúpenie v rámci podujatia

Apríl 2023
L
Apríl 2023

Tanec a iné problémy

premiéra programu

Október 2022
L
Október 2022

Tanec a iné problémy

predpremiéra programu

August 2021
L
August 2021

17.storočie 17:00

premiéra programu

roky medzitým
L
roky medzitým
Apríl 2018
L
Apríl 2018

X. Večer tanečného humoru

premiéra predstavenia

Apríl 2017
L
Apríl 2017

IX. Večer tanečného humoru

premiéra programu

Apríl 2016
L
Apríl 2016

VIII. Večer tanečného humoru

premiéra programu

November 2015
L
November 2015

Ulietavame už 10 rokov

II. profilové predstavenie

Apríl 2015
L
Apríl 2015

VII. Večer tanečného humoru

hľadáme fotografie

Apríl 2014
L
Apríl 2014

VI. Večer tanečného humoru

premiéra programu

November 2013
L
November 2013

Všetečníci v Zrkadláči

I. profilové predstavenie

Apríl 2013
L
Apríl 2013
Apríl 2013
L
Apríl 2013

V. Večer tanečného humoru

premiéra programu

Apríl 2012
L
Apríl 2012

IV. Večer tanečného humoru

hľadáme fotografie

November 2011
L
November 2011

Bystrická folklórna haravara

vystúpenie v rámci festivalu

Apríl 2011
L
Apríl 2011

III. Večer tanečného humoru

premiéra programu

Apríl 2010
L
Apríl 2010

II. Večer tanečného humoru

premiéra programu

Apríl 2009
L
Apríl 2009

Večer tanečného humoru

premiéra programu

August 2007
L
August 2007