Gratulácia jubilantom

 

V pondelok 17. júna 2024 sme v DK Zrkadlový háj vystúpili na podujatí Gratulácia jubilantom, organizovaného mestskou časťou
Bratislava-Petržalka. Deti predviedli čísla Čížiček, Štyri kroky a mládežníci tance Spievaná karička a Prídavok.

fotografie: Anna Všetečková