Hudobné klipy

 

 

Existuje viacero definícií pojmu hudobný klip, my sme vybrali tú podľa nás najzrozumiteľnejšiu:

 

Hudobný videoklip je asambláž vizuálnych záberov synchronizovaných k hudobnej piesni do audio-vizuálneho artefaktu.
Má paradigmatickú a syntagmatickú os, či dichotómiu, ktoré sú vo vzájomnej plošnej konexii, ukotvenej individuálnou textovou interpretáciou.
Významová štruktúra hudobného videoklipu spočíva v analýze vnútorných vzťahov medzi jednotlivými zábermi,
čoho dôsledkom je individuálna interpretácia so sociálno-kultúrnym vedomím percipienta, ktorá môže mať popularizačný dôsledok.
Hudobný klip smeruje k dvom ideám, autorskej a percepčnej. Autorská idea je za predpokladu optimálnej konfigurácie
kódovacieho a dekódovacieho procesu v prevažnej zhode s ideou percepčnou. Idea percepčná býva často skreslená
čo je determinované jej kreovaním na základe dekódovania informácie.

 

Dúfame, že je už všetko jasnejšie.

 

 

Zobraziť

17.storočie 17:00

Titulná pieseň programu „17.storočie 17:00“. V originálnom prevedení ho famózne spieva štvorica našich speváčok: Adriana Jarolínová, Dana Sihelská, Ivana Bohdalová a Pavlína Pavlusíková. Po pripomienke historika Zdena Jašeka (odborníka na stavovské povstania) bol text piesne mierne upravený. Slová „3 x Rákóczi“ boli nahradené slovami „2 x Rákóczi“, nakoľko tretie Rákócziho povstanie sa odohralo až v storočí 18-om. Za upozornenie na chybu historikovi Jašekovi úprimne ďakujeme a odkazujeme mu, aby sa nabudúce staral o seba. Prajeme príjemné počúvanie.

Zdeno Jašek: Historik Jašek odkazuje, že ak bude nabudúce znovu vyzvaný na pripomienkovanie textu, tak sa na to vieščo.

Všetečníci: Ak „vieščo“ znamená to čo si myslíme, tak by sme historika Jašeka nabudúce poprosili o „vieščo“.

Na zámku

V tanci Na zámku je hlavnou postavou bohatá grófka Tizenkilenc, ktorá sa pri príležitosti Medzinárodného dňa bohatých rozhodla usporiadať bál. Hudobná ukážka zachytáva príchod ruského kniežaťa na bál.
Odborník na ruský jazyk a vedúci katedry rusistiky prof. PhDr. Zdeno Jašek nám okrem drobných pripomienok (v počte 62) doporučil aj simultánne rusko-slovenské titulky. Za všetky jeho pripomienky a nápady mu úprimne „ďakujeme“. Prajeme príjemné počúvanie.

Zdeno Jašek: Tie úvodzovky nevyzerajú veľmi ako poďakovanie.

Všetečníci: Veľmi sa ospravedlňujeme, úvodzovky v slove ďakujeme boli uvedené „omylom“.

Zbojníci

Tanec Zbojníci zobrazuje družinu štyroch začínajúcich zbojníkov, ktorí sa chtiac nechtiac ocitnú v prudkom konkurenčnom boji so slávnym zbojníkom Strašinom. Nielenže nič nenazbíjajú, ale miestne dievčence si od nich chodia požičiavať peniaze, aby sa následne mohli dať ozbíjať Strašinom. Nelichotivú situáciu družiny zvráti až náhodný okoloidúci – anglický tréner zbojníkov. Sir Charles, osobný tréner Robina Hooda, veľmi dobre vie, že zbíjanie musí byť predovšetkým show. Hudobná ukážka zachytáva záverečný zbojnícky tanec, ktorým naša družina presvedčí miestne dievčatá, že kvalitné ozbíjanie dokáže sprostredkovať aj ona.

Pripomienky od Zdena Jašeka, odborníka na zbojný priemysel, sme tentoraz nedostali žiadne. A to aj napriek tomu, že už týždeň nečítame maily, nedvíhame telefóny a štuple v ušiach nám znemožňujú počuť pravidelné klopanie či búchanie na naše dvere. Žeby sme konečne niečo spravili bezchybne ? Prajeme príjemné počúvanie.

Práčky

Hudobná ukážka z tanca Práčky verne zobrazuje pranie na potoku. Proces prania sa skladal zo 4-och fáz: triedenie, zváranie, valchovanie a pláchanie. A tu naša vernosť nekončí. Podľa historických materiálov sa veľké prania obvykle diali 4x do roka, čo my v piesni exaktne uvádzame. Nazdávame sa, že etnológov touto piesňou nadchneme.

Odborníka na slovenský jazyk, slovakistu Zdena Orzságha Jašeka sa nám však nadchnúť nepodarilo. Pán Országh nám vyčítal opakované použitie nespisovných výrazov a požadoval od nás ak nie opravu, tak aspoň jasné vyznačenie. Jednu opravu sme stihli zapracovať priamo do textu, ostatné nespisovné výrazy sú zatiaľ iba vyznačené. V origináli pieseň spievajú naše speváčky, vy sa budete musieť uspokojiť s demo nahrávkou jemne ješitného autora. Prajeme príjemné počúvanie.