Repertoár

 

V roku 2004 uzrel svetlo sveta náš prvý tanec Zbojnícka legenda.
Rodil sa ťažko a dlho. Pôvodných 20 strán nápadov bolo skresaných na jednu
a pôvodných 32 minút na 13. V prvej verzii sme dokonca plánovali vtip s veľrybou.
Našťastie neprešiel. Rovnako ako vtip s Tarzanom. O 4 roky nato pribudol tanec
Na panské. Za prvú verziu sme sa hanbili, druhá verzia sa stala kultovým číslom.
O ďalší rok pribudol tanec Finále. A potom ďalší tanec, ďalší a ďalší …
Naša tvorba sa postupne zrýchlovala a tvorivé sebavedomie rástlo.
Zatiaľ čo prvé čísla sme uvádzali na scénu s malou dušičkou, každé nasledujúce
s ešte menšou. Pri niektorých číslach sme o diváckom úspechu boli presvedčení
už od začiatku, pri iných sme o úspechu pochybovali do posledného okamihu.
Niekedy o úspechu pochyboval jeden, inokedy dvaja.  Jediné číslo,
kedy sme mali pochybnosti všetci traja (so Zdenčim štyria) boli Tri klasy.
Predsa len, kývať sa 2 minúty bez pohnutia na javisku vyžaduje najmä odvahu.
Až hurónsky smiech divákov nám pripomenul na čom sme sa pri vymýšľaní
smiali aj my.

 

ČíslaProgramy

17. storočie 17:00

Osem príbehov odohrávajúcich sa v 17. storočí. Osem príbehov, ktoré majú jednu vec spoločnú. O akú vec sa jedná, necháme na dôvtip cteného diváka. Diváci, u ktorých k dovtípeniu nedošlo a sú zvedaví čo spoločné spomínané príbehy majú, nech telefonicky kontaktujú nášho umeleckého vedúceho. Najlepšie okolo 17-ej.

Tanec a iné problémy

I keď máme tendenciu vnímať problémy čierno-bielo, teda že problémy sú tá čierna zložka našich životov, nepodľahnime prvému dojmu. Problémy sú nevyhnutnou súčasťou nášho bytia, dávajú mu nový rozmer. Hoci sa to ťažko vyslovuje a ešte ťažšie tomu verí, problémy náš život obohacujú. Bez problémov by bol náš život nudný a jeho dokonalosť by sme po čase začali vnímať ako … problém.

Funtázia

Príbeh mladého, mierne prešediveného autora, ktorý sa rozhodne preraziť v žánre fantasy. Jeho umelecké trápenie zblízka sledujú štyri múzy, ktoré sa ho neustálym kopaním snažia inšpirovať a tým dokopať k úspechu. Výsledkom je séria príbehov, kde sa mieša fantastické s reálnym, vážne s humorným a trápne s mimoriadne trápnym.