Kontakt

Organizačný vedúci

Maroš Červenák
mobil: 0903 661 930
mail: cervenak3@gmail.com

Umelecký vedúci

Stanislav Marišler
mobil: 0905 316 272
mail: marisler@gmail.com

Fakturačné údaje

O.z. Všetečníci
Starhradská 12
851 05 Bratislava
Peňažný ústav: 2622176528/1100
IČO: 42169488
DIČ: 2022810702