Hudobné klipy

 

 

Existuje viacero definícií pojmu hudobný klip, my sme vybrali tú podľa nás najzrozumiteľnejšiu:

 

Hudobný videoklip je asambláž vizuálnych záberov synchronizovaných k hudobnej piesni do audio-vizuálneho artefaktu.
Má paradigmatickú a syntagmatickú os, či dichotómiu, ktoré sú vo vzájomnej plošnej konexii, ukotvenej individuálnou textovou interpretáciou.
Významová štruktúra hudobného videoklipu spočíva v analýze vnútorných vzťahov medzi jednotlivými zábermi,
čoho dôsledkom je individuálna interpretácia so sociálno-kultúrnym vedomím percipienta, ktorá môže mať popularizačný dôsledok.
Hudobný klip smeruje k dvom ideám, autorskej a percepčnej. Autorská idea je za predpokladu optimálnej konfigurácie
kódovacieho a dekódovacieho procesu v prevažnej zhode s ideou percepčnou. Idea percepčná býva často skreslená
čo je determinované jej kreovaním na základe dekódovania informácie.

 

Dúfame, že je už všetko jasnejšie.

 

 

Zobraziť

17.storočie 17:00

Titulná pieseň muzikálu „17.storočie 17:00“. V originálnom prevedení ju famózne spieva štvorica našich speváčok: Adriana Jarolínová, Dana Sihelská, Ivana Bohdalová a Pavlína Pavlusíková. Po pripomienke historika Zdena Jašeka (odborníka na stavovské povstania) bol text piesne mierne upravený. Slová „3 x Rákóczi“ boli nahradené slovami „2 x Rákóczi“, nakoľko tretie Rákócziho povstanie sa odohralo až v storočí 18-om. Za upozornenie na chybu historikovi Jašekovi úprimne ďakujeme a odkazujeme mu, aby sa nabudúce staral o seba. Prajeme príjemné počúvanie.

Zdeno Jašek: Historik Jašek odkazuje, že ak bude nabudúce znovu vyzvaný na pripomienkovanie textu, tak sa na to vieščo.

Všetečníci: Ak „vieščo“ znamená to čo si myslíme, tak by sme historika Jašeka nabudúce poprosili o „vieščo“.

Na zámku

V tanci Na zámku je hlavnou postavou bohatá grófka Tizenkilenc, ktorá sa pri príležitosti Medzinárodného dňa bohatých rozhodla usporiadať bál. Hudobná ukážka zachytáva príchod ruského kniežaťa na bál.
Odborník na ruský jazyk a vedúci katedry rusistiky prof. PhDr. Zdeno Jašek nám okrem drobných pripomienok (v počte 62) doporučil aj simultánne rusko-slovenské titulky. Za všetky jeho pripomienky a nápady mu úprimne „ďakujeme“. Prajeme príjemné počúvanie.

Zdeno Jašek: Tie úvodzovky nevyzerajú veľmi ako poďakovanie.

Všetečníci: Veľmi sa ospravedlňujeme, úvodzovky v slove ďakujeme boli uvedené „omylom“.

Zbojníci

Tanec Zbojníci zobrazuje družinu štyroch začínajúcich zbojníkov, ktorí sa chtiac nechtiac ocitnú v prudkom konkurenčnom boji so slávnym zbojníkom Strašinom. Nielenže nič nenazbíjajú, ale miestne dievčence si od nich chodia požičiavať peniaze, aby sa následne mohli dať ozbíjať Strašinom. Nelichotivú situáciu družiny zvráti až náhodný okoloidúci – anglický tréner zbojníkov. Sir Charles, osobný tréner Robina Hooda, veľmi dobre vie, že zbíjanie musí byť predovšetkým show. Hudobná ukážka zachytáva záverečný zbojnícky tanec, ktorým naša družina presvedčí miestne dievčatá, že kvalitné ozbíjanie dokáže sprostredkovať aj ona.

Pripomienky od Zdena Jašeka, odborníka na zbojný priemysel, sme tentoraz nedostali žiadne. A to aj napriek tomu, že už týždeň nečítame maily, nedvíhame telefóny a štuple v ušiach nám znemožňujú počuť pravidelné klopanie či búchanie na naše dvere. Žeby sme konečne niečo spravili bezchybne ? Prajeme príjemné počúvanie.

Práčky

Hudobná ukážka z tanca Práčky verne zobrazuje pranie na potoku. Proces prania sa skladal zo 4-och fáz: triedenie, zváranie, valchovanie a pláchanie. A tu naša vernosť nekončí. Podľa historických materiálov sa veľké prania obvykle diali 4x do roka, čo my v piesni exaktne uvádzame. Nazdávame sa, že etnológov touto piesňou nadchneme.

Odborníka na slovenský jazyk, slovakistu Zdena Orzságha Jašeka sa nám však nadchnúť nepodarilo. Pán Országh nám vyčítal opakované použitie nespisovných výrazov a požadoval od nás ak nie opravu, tak aspoň jasné vyznačenie. Jednu opravu sme stihli zapracovať priamo do textu, ostatné nespisovné výrazy sú zatiaľ iba vyznačené. V origináli pieseň spievajú naše speváčky, vy sa budete musieť uspokojiť s demo nahrávkou jemne ješitného autora. Prajeme príjemné počúvanie.

17:01

Pri tvorbe akéhokoľvek diela obvykle vzniká veľké množstvo umeleckého „odpadu“. Sú to rôzne umelecké artefakty, ktoré sa vo finálnom diele nepoužijú. A tak to bolo aj v našom prípade. Pri tvorbe muzikálu „17.storočie 17:00“ bolo vymyslených niekoľko desiatok hudobných motívov (melódií). Dali sme si tú námahu, zrátali ich a dospeli k úctyhodnému číslu 88. Z týchto takmer 90-ich melódií sme následne tvorili tance, piesne, hudobné prechody. Len pre zaujímavosť, tradičný (8 – 10 minútový) tanec obvykle „spotrebuje“ 3 – 4 melódie. Jedinou výnimkou bol tanec „Na zámku“, kde bolo použitých neuveriteľných osem hudobných motívov. Hlavnou príčinou bolo tanečné sólo gréckeho pašu (v podaní Maroša Červenáka), v ktorom sa za 80 sekúnd vystriedali až 3 (slovom tri) hudobné motívy. Neprekvapilo nás to, Gréci sú zvýšenou spotrebou povestní. Ale späť k hudobnému odpadu. Zrátaním všetkých tancov, prechodových a sólových piesní sme zistili, že z celkového počtu 88 melódií sa nakoniec použilo iba 38.

Lenže čo so zvyšnými 50-imi? Len tak ich zahodiť? To v žiadnom prípade! Rozhodli sme sa, že najlepšie z nich otextujeme a zaradíme do samostatného soundtracku. Pôvodne sme ho chceli nazvať „Odpad zo 17. storočia“, „Čo nám zostalo zo 17.storočia“, „B strana 17. storočia“, ale nakoniec zvíťazil poetický, samé číslice obsahujúci názov „17:01“. Bude to jednoducho soundtrack melódií, ktoré to do pôvodného muzikálu „nestihli“. A keďže väčšina týchto nestíhajúcich melódií nie je smiešna, otextovali sme ich textami, ktoré im najviac pristanú. Textami, ktoré najlepšie vystihujú ich náladu a atmosféru. Preto upozorňujeme ctených poslucháčov, aby nečakali pre nás typické srandovné texty. Texty sú … iné. Niektoré sú veselé, niektoré milé, iné zasa nahnevané či dokonca smutné. Sú stále naše, ale sú iné. Humor v nich nie je prioritný. Pri ich uvádzaní sme si odpustili všetky naše štandardné „ftípky“. Žiadne smiešne úvody, žiadne dišputy so Zdenom Jašekom (odborníkom na všetko), žiaden vtipný font, či chybný podpis na záver. Je to hudba určená na počúvanie. Je to hudba, ktorú sme nechceli len tak zahodiť a veríme, že aj vy pochopíte prečo.

Sínusoida

Milá, pozitívna melódia, ktorá má v úvode každej slohy nepravidelnú 3x sa opakujúcu vzostupno-zostupnú sekvenciu tónov, ktorá zrejme aj spečatila jej osud. Pre speváka zaujímavá výzva (musí ju zaspievať na jeden nádych), pre choreografa trochu problém. Tance sa totiž najlepšie stavajú na pravidelné štvorštvrťové (4/4) melódie. A práve túto problematickú časť sme vybranými slovami ešte viac zvýraznili a súčasne využili ako inšpiráciu pre celý text piesne.

Príliš

Melódia z piesne Príliš je natoľko smutná, že pravdepodobnosť jej použitia v našom veselom muzikáli „17. storočie 17:00“ bola od začiatku mizivá. Na jednej strane je krásna, ale na strane druhej „humorne nespôsobilá“. Bola aj jednou z hlavných príčin vzniku projektu „17:01“. Mali sme pocit, že toto musia ľudia počuť. Rovnako jej otextovanie bolo výzvou. Možno to bude znieť fatalisticky, ale od momentu jej vzniku sme vedeli, že musí mať vážny, veľmi vážny text. Žiadna iná téma sa nám jednoducho k tejto melódii nehodila.

Zlý

Melódia z piesne „Zlý“ má zaujímavú históriu. Hoci sa vyskytla v našom muzikáli „17.storočie 17:00“, rozhodli sme sa ju zaradiť aj do projektu „17:01“. A to z dvoch dôvodov. Jednak zaznela iba na veľmi krátky čas (približne 10 sekúnd) a jednak v podaní ansámblu lesných rohov, čo nebol náš prvotný zámer. Keďže jej potenciál nebol zďaleka využitý, rozhodli sme sa považovať toto muzikálové použitie za neplatné. Dnes si môžete vypočuť náš originálny zámer. 7-tónovú hlavnú melódiu hrá basgitara a aby vám nebolo ľúto, tak sa v strede piesne objavia aj „muzikálové“ lesné rohy. Ich hrozivý zvuk sa nakoniec celkom hodil.