Deti / Mládež

 

 

Vychovať tanečníka, ktorý vie čo to zatancovať, zaspievať a zahrať (herecky, nie na triangli) je náročný a dlhodobý proces. Nedá sa vtesnať do pár mesiacov či nebodaj víkendového kurzu. Vyžaduje roky poctivej práce a prípravy. V našej krátkej histórii je tento rok už tretím, kedy sa systematicky venujeme deťom a mládeži. Nebude to hneď úžasné a dokonalé, ale dúfame, že vás aspoň rozosmejeme. Na vystúpení.

 

 

NácvikySkupiny

Nácviky

Deň
Pondelok
Pondelok
Streda
Streda
Čas
16:30 - 18:00
18:00 - 20:00
16:30 - 18:00
18:00 - 20:00
Skupina
D
M
D
M
Pedagógovia
Všetečka, Konswaldová, Valentová
Všetečka, Vatrálová
Všetečka, Konswaldová, Valentová
Všetečka, Vatrálová

Skupina D

DETI

Priezvisko a meno
Bandziová Milica
Golej Alex
Golejová Ema
Jambrichová Alexandra
Konswaldová Adela
Konswald Daniel
Kusovský David
Kusovská Katarína
Kusovská Karin
Medveď Filip
Valentová Nela
Valentová Nina

Skupina M

MLÁDEŽ

Priezvisko a meno
Jambrichová Natália
Kusovská Kristína
Luptáková Lesana
Medveď Pavol
Vatrálová Patrícia
Všetečka Maroš

Pedagógovia

Priezvisko a Meno
Všetečka Ján
Vatrálová Radka
Konswaldová Katka
Valentová Martuška
Telefón
0903 460 177
0905 436 871
0903 777 982
0904 662 357

Platby – všeobecne

100,- € / školský polrok (5 mesiacov)

Platby – podrobne

Súkromná základná umelecká škola
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2470 4646
(50,- € / školský polrok, do poznámky: meno a priezvisko dieťata , VSETECNICI)

Všetečníci
IBAN: SK72 1100 0000 0029 3471 3644
(50,- € / školský polrok, do poznámky: meno a priezvisko dieťata)