Deti / Mládež

 

 

Vychovať tanečníka, ktorý vie čo to zatancovať, zaspievať a zahrať (herecky, nie na triangli) je náročný a dlhodobý proces. Nedá sa vtesnať do pár mesiacov či nebodaj víkendového kurzu. Vyžaduje roky poctivej práce a prípravy. V našej krátkej histórii je tento rok už druhým, kedy sa systematicky venujeme deťom a mládeži. Nebude to hneď úžasné a dokonalé, ale dúfame, že vás aspoň rozosmejeme. Na vystúpení.

 

 

NácvikySkupiny

Nácviky

Deň
Pondelok
Pondelok
Streda
Streda
Čas
16:30 - 17:30
17:30 - 19:30
16:30 - 17:30
17:30 - 19:30
Skupina
D
M
D
M
Lektori
Všetečka, Konswaldová, Valentová
Všetečka, Vatrálová
Všetečka, Konswaldová, Valentová
Všetečka, Vatrálová

Skupina D

DETI

Priezvisko a meno
Bandziová Milica
Bohdal Artur
Bohdalová Izabela
Golej Alex
Jambrichová Alexandra
Konswald Daniel
Kusovský David
Rajčáková Adela
Tichá Melánia
Tichý Jerguš
Valentová Nela

Skupina M

MLÁDEŽ

Priezvisko a meno
Jambrichová Natália
Kusovská Kristína
Luptáková Lesana
Vatrálová Patrícia
Všetečka Maroš

Lektori

Priezvisko a Meno
Všetečka Ján
Vatrálová Radka
Konswaldová Katarína
Valentová Marta
Telefón
0903 460 177
0905 436 871
0903 777 982
0904 662 357

Platby

 

150,- € / polrok
(každý ďalší súrodenec 100,- € / polrok)

IBAN: SK72 1100 0000 0029 3471 3644
(do poznámky uviesť meno priezvisko dieťaťa a časové obdobie)