Deti / Mládež

 

 

Vychovať tanečníka, ktorý vie čo to zatancovať, zaspievať a zahrať (herecky, nie na triangli) je náročný a dlhodobý proces. Nedá sa vtesnať do pár mesiacov či nebodaj víkendového kurzu. Vyžaduje roky poctivej práce a prípravy. V našej krátkej histórii je tento rok prvým, kedy sa systematicky začíname venovať deťom a mládeži. Nebude to hneď úžasné a dokonalé, ale dúfame, že vás aspoň rozosmejeme. Na vystúpení.

 

 

NácvikySkupiny

Nácviky

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Čas
16:30 - 17:30
18:00 - 19:30
16:30 - 17:30
Skupina
D
M
D
Lektori
Všetečka, Konswaldová, Valentová
Všetečka, Vatrálová
Všetečka, Konswaldová, Valentová

Skupina D

DETI

Priezvisko a meno
Bandziová Milica
Bohdal Artur
Bohdalová Izabela
Deáková Barbora
Konswald Daniel
Kusovský David
Michalová Kamila
Tichá Melánia
Tichý Jerguš
Valentová Nela

Skupina M

MLÁDEŽ

Priezvisko a meno
Butler Emma Sára
Gasperová Miroslava
Luptáková Lesana
Schwarzová Katarína
Stachová Aneta
Vatrálová Patrícia

Lektori

Priezvisko a Meno
Všetečka Ján
Vatrálová Radka
Konswaldová Katarína
Valentová Marta
Telefón
0903 460 177
0905 436 871
0903 777 982
0904 662 357

Platby

 

100,- € / polrok
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2217 6528
(do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)