Deti / Mládež

 

 

Vychovať tanečníka, ktorý vie čo to zatancovať, zaspievať a zahrať (herecky, nie na triangli) je náročný a dlhodobý proces. Nedá sa vtesnať do pár mesiacov či nebodaj víkendového kurzu. Vyžaduje roky poctivej práce a prípravy. V našej krátkej histórii je tento rok prvým, kedy sa systematicky začíname venovať deťom a mládeži. Nebude to hneď úžasné a dokonalé, ale dúfame, že vás aspoň rozosmejeme. Na vystúpení.

 

 

NácvikySkupiny

Nácviky

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Čas
16:30 - 17:30
16:00 - 18:00
16:30 - 17:30
16:00 - 18:00
Skupina
D
M
D
M
Lektori
Všetečka, Konswaldová
Všetečka, Vatralová, Valentová
Všetečka, Konswaldová
Všetečka, Vatralová, Valentová

Skupina D

DETI

Priezvisko a meno
Bohdal Artur
Bohdalová Izabela
Deáková Barbora
Konswald Daniel
Michalová Kamila
Tichá Melánia
Tichý Jerguš

Skupina M

MLÁDEŽ

Priezvisko a meno
Butler Emma Sára
Schwarzová Katarína

Lektori

Priezvisko a Meno
Všetečka Ján
Vatralová Radka
Konswaldová Katarína
Valentová Marta
Telefón
0903 460 177
0905 436 871
0903 777 982
0904 662 357