Kalendár

 

 

Gregoriánsky kalendár je nazvaný podľa rímskeho pápeža Gregora XIII a bol prijatý v roku 1582 s cieľom odstránenia nesúladu medzi dĺžkou trvania kalendárneho a slnečného roku.
Cieľom predchádzajúcej vety nie je vzdelávať, ale len vyplniť prázdny priestor na stránke. Napriek tomu veríme, že opakovaným čítaním si rok 1582 zapamätáte natoľko, že vám v prípadnom televíznom kvíze pomôže dostať sa do finále. Jeden nikdy nevie.

 

 

Udalosti