Členovia

Mužská zložka

Ján Všetečka - riaditeľ

Je iniciátorom vzniku zoskupenia, je dušou a hybnou silou telesa. Vo Všetečníkoch pôsobí ako výkonný riaditeľ, interpret a hudobný skladateľ.
Je všeobecne považovaný za praotca tanečného a pohybového humoru. Jeho pohybom sa smejú okoloidúci doma i v zahraničí.
Po ukončení lekárskej fakulty v Bratislave sa začal venovať skúmaniu vzťahu vizuálnych podnetov okolia a chemických reakcií v ľudskom tele zodpovedných za smiech. Na výsledkoch pokusov založil svoj pohybový slovník, ktorý získal niekoľko prestížnych ocenení na Festivale nenapodobiteľných pohybov v Sydney.

Stanislav Marišler - umelecký vedúci

Je zodpovedný za udávanie jasného umeleckého smeru Všetečníkov. Jeho tvorivé pôsobenie na poli tanečného humoru je považované za nadnárodné a nadčasové. Do svojich diel vkladá všetky svoje (podľa niektorých očitých svedkov až nadprirodzené) interpretačné schopnosti. Za svoju najväčšiu prednosť považuje schopnosť vytvoriť choreografiu tak, aby ostatní tanečníci mali pocit, že ju spravili sami.

Maroš Červenák - organizačný vedúci

Jeho primárnou úlohou je dosiahnuť, aby vyššie uvedení dvaja umelci aj skutočne niečo vytvorili. Jeho organizačné schopnosti sú nadštandardné a spolupracovať
so Všetečníkmi sa rozhodol aj za cenu ústupkov z vlastných ambícií. Nespolupracuje napríklad s Davidom Copperfieldom, Pixarom, Stevenom Spielbergom, Darou
Rollins a Billom Gatesom. Podľa diváckej ankety je jedným z troch najkrajších tanečníkov v telese. Ako interpret ovplyvnil už mnoho diváckych aj profesionálnych vkusov, často je najímaný ako model pre výtvarných umelcov, či autorov rozhlasových hier.

Zdeno Jašek - kráľ mikrofónu

V telese pôsobí ako majster slova a tanečný teoretik. Podľa jeho inštrukcií dokážu tancovať len tí najlepší v brandži a ako sám uvádza, je to aj hlavný dôvod jeho členstva v tejto nezabudnuteľnej skupine. Ako hlavný Brainstormer Všetečníkov už vytvoril stovky projektov a pri práci sa zásadne spolieha len sám na seba. Spolupracuje tiež so súborom Poleno a v podstate neexistuje umelecká skupina, ktorá by vo svojom repertoári nemala aspoň jeden jeho - či už minulý alebo budúci - nápad.

Ženská zložka

Martuška Valentová - sestra riaditeľa

Je sestrou riaditeľa telesa a jej prijatie medzi Všetečníkov je samo sebou. Okrem rodinkárstva sa stará o pravidelný audit všetečníckych umeleckých výkonov. Je držiteľkou certifikátu "Javiskový úsmev" a je majsterkou v odpútavaní pozornosti diváka od pohybov nôh pri tanci.

Barbara Barteková - veselá kopa

Svoje tanečné schopnosti získala na prestížnej Charlie Chaplin & Fred Aster University v USA. Známou sa stala už svojou diplomovou prácou
Chaplinovské pastorále. Po ukončení štúdia pokračovala v doktorandskom štúdiu na univerzite, kde externe prednáša dodnes. Okrem prezentácie svojich tanečných predností sa v telese stará o Time management. Svojou prirodzenou autoritou dohliada na správny čas a dochádzku.

Lucia Schmidtová - tlačenka

Do súboru sa dostala po známosti a viac sa k tomu nebudeme vyjadrovať. Je to nechutné. Alebo viete čo ? Vyjadríme sa !
Čo si o sebe myslí ? To, že vie niekto tancovať step, írsky tanec, balet, folklór, hip-hop, hula-hup ešte neznamená, že môže u nás tancovať !
Ako sa máme cítiť my ostatní ? To máme mať akože pocit menejcennosti ? To chce "Lucka" dosiahnuť ? Tak fajn, ok, máme ten pocit ! Spokojná ?

Zuzina Hajková - kronikárka

Svojou húževnatou prácou sa v telese postupne prepracovala až na pozíciu hlavnej kronikárky. Pravidelne zaznamenáva súborový život do krásnej, v koži viazanej kroniky. Čoskoro už bude na druhej strane. Jej veľkým snom je uskutočniť v rámci telesa veľkolepý (o malolepom ani neuvažuje) tanečný epos "Modrotlačko". Chcela by ním vzdať hold modrotlači, technike na farebnú úpravu textílií. Príbeh eposu by mal byť veľmi jednoduchý a súčasne nadčasový. Ako hovorí samotná autorka "Bude to o týpekovi, ktorý tlačí tak až je modrý." Držíme jej palce.

Spomíname

Ľudmila Mojzesová

V súbore bola len veľmi krátko, ale aj pre nás to bolo dlho. Napriek všetkému čo sme si vytrpeli ju máme radi.

Viera Trochtová

Sympatické mladé dievča so zmyslom pre vydaj. Prišla, zatancovala, vydala sa, odišla.

Ľubka Beňová

Dlhoročná členka, ktorá emigrovala do Francúzska. Krajiny, kde jej ráčkovanie nie je až také nápadné.